Välkommen som medlem

Medlemsavgiften är enligt årsmötets beslut 100 kr/pers och år. Avgiften kan betalas via bankgiro 5074-9795 alt swish 123 634 7520

Vi önskar följande uppgifter:

Namn

Mailadress

Adress i Ulebergshamn

Hemort